piektdiena, 2015. gada 18. decembris

5.Moz.28:1, 6

Kad tu klausīdams klausīsi Tā Kunga, sava Dieva, balsi,svētīts tu būsi ieiedams, un svētīts tu būsi iziedams.