piektdiena, 2015. gada 27. novembris

Ps.34:2

Es slavēšu To Kungu vienumēr, Viņa teikšana aizvien būs manā mutē.