ceturtdiena, 2015. gada 26. novembris

1.Kor.1:30

Pateicoties Viņam, esat jūs vienībā ar Kristu Jēzu, kas mums kļuvis par Dieva gudrību, par taisnību, par dzīves svētumu un pestīšanu.