ceturtdiena, 2015. gada 29. oktobris

Rom.1:16

Es nekaunos Kristus evaņģēlija dēļ: tas ir Dieva spēks par pestīšanu ikvienam, kas tic.