piektdiena, 2015. gada 30. oktobris

1.Ķēn.8:57

Tas Kungs, mūsu Dievs, lai ir ar mums, tāpat kā Viņš ir bijis ar mūsu tēviem.