svētdiena, 2015. gada 4. oktobris

Mt.7:7

Lūdziet, tad jums taps dots; meklējiet, tad jūs atradīsit; klaudziniet, tad jums taps atvērts.