svētdiena, 2015. gada 4. oktobris

1.Ķēn.8:52

Uzlūko redzīgām acīm Sava kalpa pielūgšanu un Savas Israēla tautas saucienus pēc žēlastības.