svētdiena, 2015. gada 27. septembris

Jes.44:26

Kas īsteno sava kalpa vārdu un piepilda savu sūtņu iepriekš pasludināto lēmumu.