svētdiena, 2015. gada 27. septembris

Ap.d.17:11

Tie bija labvēlīgāki par Tesalonīkes jūdiem un vārdu labprāt uzņēma, meklēdami ik dienas rakstos, vai tas tā esot.