piektdiena, 2015. gada 31. jūlijs

Ps.25:5

Tu esi mans Dievs, kas palīdz. Uz Tevi es gaidu vienumēr.