piektdiena, 2015. gada 31. jūlijs

Kol.4:2

Esiet pastāvīgi lūgšanās, esiet ar tām nomodā ar pateicību.