piektdiena, 2015. gada 24. jūlijs

Jņ.6:37

Kas nāk pie Manis, to Es tiešām neatstumšu.