piektdiena, 2015. gada 24. jūlijs

Jes.12:1

Es Tev pateicos, Kungs! Jo Tu gan biji uz mani dusmīgs, bet Tavas dusmas norima, un Tu mani iepriecināji.