pirmdiena, 2015. gada 6. jūlijs

Jes.57:19

Mieru - mieru tālajiem un tuvajiem, saka Tas Kungs, un Es to dziedināšu.