pirmdiena, 2015. gada 6. jūlijs

Ef.2:14

Viņš ir mūsu miers.