svētdiena, 2015. gada 7. jūnijs

Rom.14:19

Mēs dzenamies pēc miera un pēc tā, lai cits citu celtu ticībā.