pirmdiena, 2015. gada 8. jūnijs

Mal.1:6

Dēlam būs godāt savu tēvu un kalpam savu kungu. Ja nu Es esmu tēvs, kur tad nu ir Man parādāmais gods?