piektdiena, 2015. gada 29. maijs

Rom.11:36

No Viņa, caur Viņu, uz Viņu visas lietas. Viņam lai gods mūžīgi!