piektdiena, 2015. gada 29. maijs

Jes.6:3

Svēts, svēts, svēts ir Tas Kungs Cebaots! Visa zeme ir pilna Viņa godības!