ceturtdiena, 2015. gada 21. maijs

Ps.32:8

Es pār tevi turēšu nomodā Savu aci.