ceturtdiena, 2015. gada 21. maijs

Lk.10:39

Marija apsēdusies pie Tā Kunga kājām, klausījās Viņa vārdos.