trešdiena, 2015. gada 29. aprīlis

Ps.66:10

Tu mūs esi pārbaudījis, ak, Dievs, un esi mūs dzidrinādams kausējis, kā kausē sudrabu.