otrdiena, 2015. gada 28. aprīlis

Jņ.17:24

Tēvs, Es gribu, lai, kur Es esmu, arī tie ir pie Manis, ko Tu Man esi devis, lai viņi redzētu Manu skaidrību.