trešdiena, 2015. gada 8. aprīlis

Lk.18:16

Jēzus turpretim tos pieaicināja un sacīja: "Laidiet bērniņus pie Manis un neliedziet tiem, jo tādiem pieder Dieva valstība."