trešdiena, 2015. gada 8. aprīlis

5.Moz.31:13

Arī viņu bērni, kas vēl to nezina, dzirdēs un mācīsies bīties To Kungu, jūsu Dievu, visu to laiku, kamēr jūs dzīvosit.