piektdiena, 2015. gada 24. aprīlis

Atkl.2:2

Es zinu tavus darbus un pūles, tavu pacietību.