piektdiena, 2015. gada 24. aprīlis

2.Lku.16:9

Tā Kunga acis pārskata visu zemi, lai Viņš stiprinātu tos, kas ar savu skaidro sirdi pie Viņa turas.