pirmdiena, 2015. gada 23. marts

Ps.106:6

Mēs esam grēkojuši līdz ar mūsu tēviem, esam noziegušies, mēs bijām bezdievīgi.