pirmdiena, 2015. gada 23. marts

Mk.2:17

Es neesmu nācis aicināt (atgriezties no grēkiem) taisnus, bet grēciniekus.