pirmdiena, 2015. gada 30. marts

Lk 1:68

Slavēts ir Tas Kungs, Israēla Dievs, jo Tas piemeklējis Savus ļaudis un tiem gādājis pestīšanu.