pirmdiena, 2015. gada 30. marts

5.Moz.26:15

Raugies lejup no Savas svētās vietas, no debesīm, un svētī Savu Israēla tautu.