piektdiena, 2015. gada 27. februāris

Rom.14:1

Pieņemiet tos, kas ticībā vēl vāji, un netiesājiet viņu domas.