piektdiena, 2015. gada 27. februāris

Ps.25:8

Tas Kungs ir laipnīgs un taisns, tāpēc Viņš atgriež grēciniekus uz pareiza ceļa.