otrdiena, 2015. gada 6. janvāris

Ps.118:5

Bailēs un nomāktības bēdās es piesaucu To Kungu, un Viņš paklausīja un mani atsvabināja.