pirmdiena, 2015. gada 5. janvāris

Mt.6:9

Mūsu Tēvs debesīs! Svētīts lai top Tavs Vārds.