trešdiena, 2015. gada 21. janvāris

Mt.28:18-19

Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Tāpēc eita un darait par mācekļiem visas tautas.