ceturtdiena, 2015. gada 22. janvāris

5.Moz.8:7

Tas Kungs, tavs Dievs, tevi vada uz labu zemi - uz zemi ar ūdens strautiem, avotiem un ūdeņiem, kas nāk no ielejām un kalniem.