pirmdiena, 2014. gada 22. decembris

Rom.13:11-12

Tagad mūsu pestīšana ir tuvāk nekā toreiz, kad kļuvām ticīgi. Nakts drīz būs pagājusi, diena ir tuvu.