otrdiena, 2014. gada 23. decembris

1.Sam.7:3

Pievērsiet savu sirdi Tam Kungam un kalpojiet vienīgi Viņam.