svētdiena, 2014. gada 21. decembris

Ps.103:11

Cik augstu ir debesis pār zemi, tik liela ir Viņa žēlastība pret tiem, kas Viņu bīstas.