svētdiena, 2014. gada 21. decembris

Atkl.1:4

Žēlatība jums un miers no Tā, kas ir, kas bija un kas nāk.