svētdiena, 2014. gada 14. decembris

Joz.22:5

Mīlat To Kungu, savu Dievu, un staigājat visur Viņa ceļus.