svētdiena, 2014. gada 14. decembris

Jņ.12:26

Ja kāds Man grib kalpot, tad lai viņš seko Man, jo, kur Es esmu, tur būs arī Mans kalps.