piektdiena, 2014. gada 5. decembris

Ef.4:3

Cenzdamies uzturēt Gara vienību ar miera saiti.