piektdiena, 2014. gada 5. decembris

1.Moz.45:24

Viņš tiem sacīja: "Ceļā būdami, esiet bez bailēm."