trešdiena, 2014. gada 26. novembris

Soģu 6:17

Viņš sacīja: "Ja es esmu atradis labvēlību Tavās acīs, tad dod jel man zīmi, ka Tu tas tiešām esi, kas ar mani runā."