trešdiena, 2014. gada 26. novembris

Jņ.20:29

Jēzus viņam saka: "Tāpēc ka tu Mani redzēji, tu ticēji. Svētīgi tie, kas neredz un tomēr tic!"