svētdiena, 2014. gada 9. novembris

Jņ.6:27

Uzņemiet sevī nevis iznīkstošo barību, bet barību, kas paliek mūžīgai dzīvībai, kuru jums dos Cilvēka Dēls.