svētdiena, 2014. gada 9. novembris

5.Moz.8:3

Cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet ka cilvēks dzīvo no visa tā, kas iziet no Tā Kunga mutes.