svētdiena, 2014. gada 30. novembris

Jes.40:13

Kas ir Tā Kunga Garam noteicis tā apjomu, un kas bijis Viņa padoma devējs?